ArtGenda

ArtGenda var namnet på ett projekt som släpptes loss i Köpenhamn i april 96. 

ArtGenda was a name for project that was launched in april 1996 in Copenhagen. 

ArtGenda är namnet på ett projekt som nu släpps loss i Stockholm i mai 98. 

ArtGenda is name for a new project that is being launched in May 1998 in Stockholm. 
 

I vår reser hundratals unga konstnärer från hela norra Europa till ArtGenda i Stockholm. 

Hundreds of young artists from the whole Northern Europe are coming to ArtGenda in Stockholm. 
 

När den andra biennalen för yngre konstnärer - ArtGenda 98 - öppnar den första maj samlas över 300 deltagare i Stockholms Kulturhus. De kommer från sexton olika städer i Östersjöländerna för att mötas och visa exempel på nya uttrycksformer. 

When the second biennal for young artists - ArtGenda 98 - will be opened on the 1st of May, together will come more that 300 participants from 16 diverse cities around the Baltic sea  - to meet and show examples of new forms of expression. 

ArtGenda logo